Keuzes in 4HAVO

LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) in 4 HAVO


In de maanden september en oktober ontvangen de leerlingen informatie over de voorlich­tingsdagen in het MBO en HBO. In de maand november worden de leerlingen uitgenodigd om deel te nemen voorlichtings  aan de jaarlijkseavonden georgani­seerd door de decanenkring Leiden. 

Tijdens de maanden maart tot en met mei organiseren de leerlingen zelf twee meeloopdagen buiten de school. Dit laatste is in samenwerking met het vak Maatschappijleer als het thema “mens en werk” aan de orde komt. De meeloopdagen tellen als praktische opdracht ook mee voor het schoolexamen Maatschappijleer. Eén dag moet een HBO-opleiding worden bezocht waar hun interesse naar uitgaat, liefst niet een officiële open dag, maar een dag om "aan de hand van" een student alle lesactiviteiten mee te lopen. Op de andere dag loopt de leerling mee in een bedrijf of met iemand die een beroep uitoefent waarvoor de leerling belangstelling heeft. De leerlingen presenteren na afloop van dit project op school aan elkaar wat hun ervaringen zijn.
 

Op de decanen-site van het Rijnlands is het LOB-jaarprogramma van 4havo te vinden. 
De leerlingen werken onder begeleiding van hun decaan en mentor, maar ook zelfstandig met de methode KeuzeWeb die in de decanensite verwerkt zit. In hun portfolio is vervolgens te zien welke activiteiten ze hebben ondernomen ter oriëntatie op hun vervolgopleiding. De decaan én de mentor zullen deze portfolio's bekijken en de leerling erop aanspreken. Ouders hebben inzicht in het portfolio van hun eigen kind(eren) als ze zich hebben aangemeld op de decanensite.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl