Keuzes in 4VWO

LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) in 4 VWO


In 4 VWO hebben de leerlingen hun voorlopige profiel gekozen. De definitieve keus voor het eindexamenprogramma vindt pas plaats in de loop van 4 VWO. Ook de keuze voor het vak (of de 2 vakken) in de vrije ruimte is nog bij te stellen omdat een aantal vakken pas start in 5 VWO. Dit geldt voor Tekenen, Muziek, Maatschappijwetenschappen, Management & Organisatie, Informatica, Wiskunde D (alleen naast Wiskunde B te kiezen) en Wiskunde C (alleen in het profiel Cultuur & Maatschappij). Over de keuzemogelijkheden en de vakinhouden geven docenten voorlichting in de maanden november en december, ook in samenhang met studiekeuzemogelijkheden. In de periode februari - half mei komt de keuze in gesprekken met de decaan en/of de mentor aan de orde. Meer informatie over de keuzemogelijkheden op Het Rijnlands Lyceum staat op de decanenwebsite.
 
De leerlingen werken onderbegeleiding van hun decaan en mentor, maar ook zelfstandig met de methode KeuzeWeb die in de decanensite verwerkt zit. In hun portfolio is vervolgens te zien welke activiteiten ze hebben ondernomen ter oriëntatie op hun vervolgopleiding. De decaan én de mentor zullen deze portfolio's bekijken en de leerling erop aanspreken. Ouders hebben inzicht in het portfolio van hun eigen kind(eren) als ze zich hebben aangemeld op de decanensite.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl