Keuzes in 5VWO

LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) in 5 VWO

 

In de maanden september en oktober ontvangen de leerlingen informatie over de voorlich­tingsactiviteiten van het WO en het HBO.

Leerlingen in 5vwo zijn verplicht om een planning te maken van voorlichtingsactiviteiten die zij willen bezoeken, zoals open dagen, proefstuderen of meelopen met een student. Daarnaast zijn er in november regionale voorlichtingsavonden. Als norm hanteren wij dat iedere leerling in het 5de jaar 4 voorlichtingsactiviteiten heeft meegemaakt.

Vanaf februari presenteren leerlingen hun ervaringen en keuzes aan elkaar. 

Buitenschools zijn er diverse mogelijkheden om met oriëntatieprojecten mee te doen: Pre-University, Lapp-top, Junior TU Delft en Leren over Leven. De animo voor dit soort programma’s is groot en er wordt dan ook geselecteerd op basis van cijfers en motivatie. 

De website RLO.dedecaan.net bevat een stappenplan (Keuzeweb) dat leerlingen naar eigen inzicht kunnen gebruiken om tot een keuze te komen. Daarnaast bevat de website informatie over het hoger onderwijs (Info gidsen), links naar testen (info testen) en  links naar voorlichtingskalenders.

In het portfolio is te zien welke activiteiten ze hebben ondernomen ter oriëntatie op hun vervolgopleiding. De decaan én de mentor bekijken deze portfolio's en volgen de leerling met belangstelling. Ouders hebben inzicht in het portfolio van hun eigen kind(eren) als ze zich hebben aangemeld op de decanensite.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl