Medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In een schoolgemeenschap is het van belang dat de diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) over bepaalde zaken kunnen adviseren of meebeslissen. De medezeggenschap op de scholen is geregeld volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).

Voor zaken van gemeenschappelijk belang is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin iedere medezeggenschapsraad (MR) van de Rijnlandse Lycea vertegenwoordigd is. De GMR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en neemt een standpunt in ten aanzien van besluiten die het bestuur de GMR ter instemming conform de WMO of CAO voorlegt.

Leden MR

Personeelsgeleding

Nathasja Ouwerkerk  
Ger Goessens (voorzitter)  
Sjaak Fonville  
Rose Stegemen  
Antos Szkudlarek  
Roel Weggemans (secretaris)  

 

Oudergeleding

Lydie Buwalda         
Jacqueline Bannink  
Mark van Beijnen    

 

Leerlinggeleding

Ilayda Bagiran         
Yara van Herwijnen  
Rita Melkonian   

 

Contact MR
mr@rijnlandslyceum-rlo.nl

Samenwerking Medezeggenschapsraad en Oudercommissie


Om de informatievoorziening aan en de samenwerking met de Medezeggenschapsraad zorgvuldig te laten verlopen is een van de leden van de oudergeleding uit de Medezeggenschapsraad tevens lid van de Oudercommissie (OC). Samen met de OC en de vertegenwoordiging van de schoolleiding wordt bepaald of en zo ja welke onderwerpen zich lenen voor bespreking in de MR.

Zie voor meer informatie over de Oudercommissie onder de kop Ouders.

Documenten

 

Verslagen en agenda's van de vergaderingen zijn te vinden op het ouder- en leerlingenweb.


Jaarverslag 2016-2017

Reglement MR (versie november 2014)

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl